Välkommen till Alingsås Information System

 

Alingsås information System (AIS) är ett företag med en mångsidighet som kommer väl till pass i diverse olika sammanhang.

 

Historiskt sett så bildades företaget 1996 på basis av en idé och senare också utveckling av en elektronisk krets (chip) för stöldskydd av i första hand datorer och datorkomponenter. Parallellt med detta utvecklade företaget också ett Text-TV broadcastsystem för insertering av textdata i befintliga sändningar, vilket på denna tiden var idealiskt för t.ex mindre oberoende TV-bolag samt lokalkanaler och även bostadsrättsföreningar som enkelt och billigt behövde få ut information till boende. Systemets enkelhet gjorde det attraktivt, då det endast bestod av ett enkelt ISA-kort som installerades i en dator. HSTX2000 var en föregångare till dagens interaktiva Text-TV system.

 

Därpå knoppades delar av bolaget av och blev IMP International AB (Inteligent Module Protection) och utvecklingen av System IMP tog ytterligare fart som senare övergick i IMPSYS Digital System AB där diverse patenterade produkter för säkra transaktioner på internet producerades. SKG (Synkronous Key Generator) utvecklades och blev ett erkänt inslag i krypteringsvärlden, då även det byggde på en otrolig enkelt och transparens som gick att enkelt kopplad ihop även med andra krypteringsalgoritmer.

 

Ur dessa patent bildades BITGRADE AB som verkade inom samma område meni huvudsak inriktades på banksäkerhetslösningar, som även idag långt överträffar befintliga lösningar med råge.

 

Den i huvudsak elektroniska och kommunikativa kompetensen blev dock kvar i AIS och kvarstår än idag. Denna kompetens erbjuds nu er i ert sökande efter en leverantör och/eller samarbetspartner inom detta område.

 

AIS Webhotell startades 1997 som en sidogren för att underhålla och driva våra egna hemsidor men blev alltmer en produkt och tjänst som såldes in till andra aktörer och privatpersoner och som än idag existerar och ännu växer.

 

 

Väl Mött/